หน้าหลัก

มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปี 2560

หน่วย:ล้านบาท
294542
อุตสาหกรรม Hardware and Smart Device
78818
อุตสาหกรรม Software
36326
อุตสาหกรรม Digital Service
25040
อุตสาหกรรม Digital Content

จำนวนสมาชิกเว็บไซต์

 

ทั้งหมด

 

บุคคลธรรมดา

 

นิติบุคคล

 

หน่วนงานภาครัฐ/มหาวิทยาลัย/สมาคม

ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561