บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ดันชุมชนท่าเสา จ.กาญจนบุรี ประยุกต์ใช้ ระบบอีอาร์พี จัดการคลังสินค้า เพิ่มรายได้ชุมชน
16 พ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ผอ.ดีป้า” มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร CDA #1 ติวเข้มด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
16 พ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วมกับ ดีแทค สานต่อความสำเร็จจากกิจกรรม “Safe Internet Young Leader Camp”
15 พ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ในการดูงานด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
15 พ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ลงพื้นที่ ติดตามผลการประเมินปิดโครงการระบบรถ RTV ลดมลพิษจากท่อไอเสีย ขยายไลน์การผลิตเพิ่มมากขึ้น
15 พ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า”ใต้บน จับมือภาคเอกชนภูเก็ต เร่งดันการตลาดดิจิทัล ใช้ VR 360 องศา นำเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริง
15 พ.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ งาน Smart City Expo World Congress2019 ณ นครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" นำสตาร์ทอัพไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางส่งเสริม และแผนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงอาเซียน
14 พ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เหนือบน เร่งผลักดันเมืองน่าน ปรับ 5 ยุทธศาสตร์ สอดรับแผนเมืองอัจฉริยะ
14 พ.ย. 2019
ดูเพิ่มเติม
News
..
..