บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” จับมือพันธมิตรจัดกิจกรรม “Young Safe Internet Leader Camp” เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนรู้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
18 ต.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ขึงแผนขับเคลื่อนเชียงรายสู่เมืองเกษตรอัจฉริยะด้วยการนำ Digital Solution มาประยุกต์ใช้
17 ต.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
CEBIT ASEAN Thailand 2019 เวทีทางธุรกิจด้านไอทีและดิจิทัล เพื่อ SMEs ที่ครบครันที่สุด
17 ต.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” รับรางวัล Recognition of Excellence Award
17 ต.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จับมือพันธมิตรนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
17 ต.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรม ASEAN Smart Cities Network Big Bang โดยวิธีคัดเลือก
17 ต.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ผอ.ดีป้า" โต้ใช้งบไม่เหมาะสม แจงละเอียดยิบทุกโครงการโปร่งใส มีตัวชี้วัดชัดเจน แนะผู้ที่กล่าวหา ศึกษาข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่
17 ต.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วมจัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 EDUCA 2019 พร้อมนำทีมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโค้ดดิ้ง ซึ่งมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
16 ต.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
16 ต.ค. 2019
ดูเพิ่มเติม
News
..
..