บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทสมาชิกของกองทุนการลงทุนของพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตลอดช่วงวัย
15 มี.ค. 2023
5
News
ดีป้า พาลงใต้ ประเดิมกิจกรรม Roadshow 6 ภูมิภาค ภายใต้โครงการ Connexion - Creating a new wave of digital talents
15 มี.ค. 2023
2
News
ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ประเทศเยอรมนี
15 มี.ค. 2023
6
News
depa บุก จ.ชัยนาท พร้อมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
15 มี.ค. 2023
3
News
depa และ เมืองพริบพรี พิจารณาผลักดัน (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.เพชรบุรี เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ
15 มี.ค. 2023
5
News
depa อีสานกลาง ชวนน้อง ๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรออนไลน์ในโครงการ HACKaTHAILAND 2023
15 มี.ค. 2023
3
News
depa ร่วมจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ราชบุรี
15 มี.ค. 2023
3
News
depa ตะวันออก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี หารือสร้างอาชีพช่าง IoTs เรียนจบไม่ตกงาน หวังปั้นช่าง IoTs ภาคตะวันออก กว่า 1,000 ราย
14 มี.ค. 2023
1
News
depa ลุยงาน HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบภาคเหนือตอนล่าง ผสานพลังพันธมิตรร่วมเดินหน้าเฟ้นหาสุดยอด Digital Solution ตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
14 มี.ค. 2023
2
ดูเพิ่มเติม
News
..
..