บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "Digital Run 2020 "
20 ก.พ. 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในด้านปศุสัตว์
20 ก.พ. 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงาน April Series 2020
20 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
ดีอีเอส ลงนามร่วม กระทรวงแรงงาน ใช้บิ๊กดาต้าพัฒนากำลังคน
19 ก.พ. 2020
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ปี 2563
18 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ยกทัพดิจิทัลสตาร์ทอัพร่วมนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่อนายกฯ หวังเป็นส่วนช่วยยกระดับภาคการศึกษาไทย รองรับยุคเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
18 ก.พ. 2020
ข่าวประกาศ
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
17 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
10 finalists selected for the Thailand National Startup Pitch Competition
17 ก.พ. 2020
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
17 ก.พ. 2020
ดูเพิ่มเติม
News
..
..