บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวประกาศ
ดีป้า นำชุมชนฝ่าภัยวิกฤตเศรษฐกิจวิถีใหม่ ยกระดับรายได้ด้วยดิจิทัล
26 พ.ย. 2021
2
ข่าวประกาศ
ดีป้า เฟ้นหาพันธมิตร
25 พ.ย. 2021
7
ข่าวประชาสัมพันธ์
Thailand International Health Expo 2022
25 พ.ย. 2021
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
Health Tech Thailand 2021
25 พ.ย. 2021
1
ข่าวประกาศ
Salesforce & depa Career Kickstarter
25 พ.ย. 2021
3
ข่าวประกาศ
อัตราการจัดเก็บรายได้สําหรับโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด19 (HACKaTHAILAND)
23 พ.ย. 2021
3
ข่าวประกาศ
ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565
23 พ.ย. 2021
5
ข่าวประกาศ
โครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด 19 “HACKaTHAILAND"
22 พ.ย. 2021
5
News
ลอยกระทงครั้งแรกใน Expo! อาคารแสดงประเทศไทยขานรับธีม Expo เชื่อมความสัมพันธ์ผ่านเวทีลอยกระทงและการประกวดนางนพมาศ
21 พ.ย. 2021
0
ดูเพิ่มเติม
News
..
..