บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ปรับงบต่อ! คลอดมาตรการที่สาม ติดอาวุธคนดิจิทัล หวังช่วยพัฒนาทักษะ รองรับการเปลี่ยนงาน - หางาน เตรียมพร้อมสู้ภัยเศรษฐกิจ หลังผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19
10 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (Data Engineer 150 ราย)
09 เม.ย. 2020
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ประชุมชี้แจงการสนับสนุนมาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการ depa Digital Transformation Fund ปี 2563 เดินหน้าเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการพาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจและCOVID-19
09 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
09 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (Data Science 250 ราย)
09 เม.ย. 2020
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน โดยวิธีคัดเลือก
09 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Governance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
ดูเพิ่มเติม
News
..
..