บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)
07 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)
07 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
07 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1)
07 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับการขอรับอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง
07 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล City Data Platform ด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
05 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ พัฒนาศูนย์ IOC (Intelligent Operations Center) ด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
05 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
05 เม.ย. 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครโครงการคัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai
03 เม.ย. 2020
ดูเพิ่มเติม
News
..
..