รู้จัก depa
Q&A
บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ม.ค. 2021
7
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ม.ค. 2021
2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2021
3
News
“ดีป้า” ร่วมกับกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเต็มสูบ ด้วยการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัย
21 ม.ค. 2021
5
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ในหลักสูตร Cybersecurity, Data Analytic & Visualization, Coding for Silver, IoT Maker, Smart Farmer และ Digital Photography
20 ม.ค. 2021
23
News
"ดีป้า" ร่วมกับ Expara เปิดพื้นที่ออนไลน์แชร์การบรรยายสุด Exclusive ใน “depa Exponential Talk: Failing Forward”
20 ม.ค. 2021
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 ม.ค. 2021
11
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) เพื่อเผยแพร่ความตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และส่งเสริมการเป็นวิทยากรตัวคูณในผู้สูงอายุ พื้นที่ส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตรสูงวัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
20 ม.ค. 2021
10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2021
3
ดูเพิ่มเติม
News
..
..