บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านดิจิทัล
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
ดูเพิ่มเติม
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เด้งรับลูก รมว.ดีอี พร้อมเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ครัวเรือน
22 ส.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ลุยต่อ เสริมทักษะโค้ดดิ้งคณะครูภาคอีสานขับเคลื่อน Coding Thailand ต่อเนื่อง
21 ส.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ร่วม อมาเดอุส แนะ 4 ยุทธศาสตร์ ดันท่องเที่ยวไทยบูมยั่งยืน
21 ส.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ร่วมกับ กรมดิจิทัลฯ แห่ง สปป.ลาว ปันความรู้ดิจิทัล
20 ส.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก
20 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเษตร (องค์การมหาชน) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562
20 ส.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
ชาว “ดีป้า” รวมใจ! ฝึกอบรมขยายผลจิตอาสา ๙๐๔ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
20 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ GovIT ๒๐๑๙
20 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยร่วม Alibaba Netpreneur Training : Thailand Program ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน
19 ส.ค. 2019
ดูเพิ่มเติม
News
..
..