บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ปรับแผนเร่งส่งเสริมพาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ และ COVID-19

รายละเอียดประกาศมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ และ COVID-19 ประจำปี 2563

Logo depa 8 Funds with 4 Vouchers_Startup.png

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download ประกาศ

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (EdTech ต่อยอดแพลตฟอร์ม Coding Thailand) Download ประกาศ

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (EdTech for Coding) Download ประกาศ

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Digital Content) Download ประกาศ

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Digital Content) Download ประกาศ

Logo depa 8 Funds with 4 Vouchers_Transformation Community.png

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดน่าน Download ประกาศ

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทพื้นที่ภาคใต้ตอนบน Download ประกาศ

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง Download ประกาศ

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) 2563 Download ประกาศ

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท พื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท เพื่อขับเคลื่อน Smart City พื้นที่ภาคอีสาน Download ประกาศ

Logo depa 8 Funds with 4 Vouchers_Transformation.png

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา 2563 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download ประกาศ

ประกาศการการรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด) รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.depa.or.th/th/article-view/announcement_hospital

Logo depa 8 Funds with 4 Vouchers_V mini Transformation.png

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสูตล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 Download ประกาศ


Logo depa 8 Funds with 4 Vouchers_Manpower.png

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาและบริหารจัดการห้องเรียนโค้ดดิ้งแนวใหม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ ๒๑ Download ประกาศ

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง หลักสูตรเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด Download ประกาศ

ประกาศสำนักงาน เรื่อง หลักสูตรเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming เพื่อรองรับ Platform และอุปกรณ์ที่หลากหลาย Download ประกาศ

ประกาศสำนักงาน เรื่อง หลักสูตรเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Cloud Service เพื่อนำบริการ Online มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ Download ประกาศ

ประกาศสำนักงาน เรื่อง หลักสูตรเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Digital Content เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (Data Science) Download ประกาศ

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (Data Engineer) Download ประกาศ

Logo depa 8 Funds with 4 Vouchers_Event & Marketing.png

การรับสมัครหน่วยงาน เพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ การประกวดเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในการพัฒนาความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านดิจิทัล และ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 Download ประกาศ

Logo depa 8 Funds with 4 Vouchers_V standardization.png

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Downlaod ประกาศ

Logo depa 8 Funds with 4 VouchersIn.png

หัวข้อการรับสมัคร

1.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Health Download ประกาศ

2.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Tourism Download ประกาศ

3.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Logistics Download ประกาศ

4.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Governance Download ประกาศ

5.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living Download ประกาศ

6.โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ Download ประกาศ

7.โครงการ AI University Download ประกาศ

8.โครงการ Big Data ภาคการเกษตร Download ประกาศ

9.โครงการ Drone University Download ประกาศ

10.โครงการ Coding School Champions เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ ๒๑ Download ประกาศ

11.โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการยกระดับสถาบันอาชีวศึกษา ให้เป็นศูนย์กลางสร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลเข้าสู่ตลาดแรงงาน Download ประกาศ

12.โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาชายหาดชลบุรี Download ประกาศ

13.โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับการจัดการท่าเทียบเรืออัจฉริยะ และการดูแลความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพื้นที่สำคัญ จังหวัดกระบี่ Download ประกาศ

14.โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับการจัดการท่าเทียบเรืออัจฉริยะ และการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญ จังหวัดภูเก็ต Download ประกาศ

15.โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช Download ประกาศ

16.โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระดับเมือง (City Data Platform) จังหวัดนครศรีธรรมราช Download ประกาศ

17.โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระดับเมือง (City Data Platform) จังหวัดกระบี่ Download ประกาศ

18.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Tourism จังหวัดอุดรธานี Download ประกาศ

19.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Agriculture จังหวัดอุบลราชธานี Download ประกาศ

20.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living/Smart Mobility Platform จังหวัดมุกดาหาร/จังหวัดหนองคาย Download ประกาศ

21.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน City Data Platform จังหวัดมุกดาหาร/จังหวัดหนองคาย Download ประกาศ

22.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น Download ประกาศ

23.พัฒนาศูนย์ IOC (Intelligent Operations Center) ด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น Download ประกาศ

24.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล City Data Platform ด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น Download ประกาศ

25.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านเกษตรสมัยใหม่ ผ่านศูนย์ Startup Maker Space Download ประกาศ

รายละเอียดมาตรการ depa Digital Infrastructure สำหรับหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาเอกชน ฉบับเต็ม http://bit.ly/depa-infrafund-private

รายละเอียดมาตรการ depa Digital Infrastructure สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ ฉบับเต็ม http://bit.ly/depa-infrafund-gov-public

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/infrafund